КОЙ СЕ НУЖДАЕ ОТ НАС?

Широко разпространено убеждение е, че статистиката е само голям обем от информация, изразен в числа, складирана някъде в НСИ.

Голяма част от мениджърите във фирмите са убедени, че могат да наблюдават пазара единствено и само чрез маркетингови изследвания.
Всъщност ние произвеждаме информация, но използвайки съвременните статистически методи, правим анализи и стигаме до изводи, до които друг не може да достигне. Статистиката има

място във всяка област на човешката дейност от икономиката и маркетинга – до медицината и изкуствата.

Statistics Supporting Business