Телекомуникации и Интернет

Анализ на рискове, свързани с абонати и рискове от измами; Капацитети и използване; Симулации и сценарии при сривове; Call центрове...
Statistics Supporting Business