Пазарни изследвания / Маркетинг

Анализ на маркетинговия микс; Проектиране на извадки; Data Entry; CATI, CAPI, CAWI;
Statistics Supporting Business