Изпълнение

Планиране и проектиране на изследвания, осигуряване на данни, въвеждане и обработка на информация, статистически и иконометричен анализ...

Statistics Supporting Business